Diferite puncte de vedere în.

Traducere "puncte de vedere diferite" în engleză

Doar avem puncte de vedere diferite, asta e tot. We just got different viewsthat's all. Gândirea confucianistă a avut puncte de vedere diferite despre știință de-a lungul timpului.

Confucian thought has held different views of science over time. Scopul unor puncte de vedere diferite I think the purpose of having two different points of view Pagini cu tematică similară, puncte de vedere diferite Pages with similar thematic, different points of view : Oamenii văd lucrurile în mod distinct și au puncte de vedere diferite.

Persoană din diferite puncte de vedere, De ce văd oamenii diferit?

Different people see things differently - different viewpoints. J ust that we have different viewpoints.

  • Produse de îmbunătățire a viziunii
  • Наверняка существовал и верхний предел высоты, который могли одолеть наспех построенные геликоптеры.
  • Самые ранние документированные анналы нашего рода содержат многие из повествований, которыми я поделился с вами за эти последние дни.
  • Закричал .
  • Все свидетельствует о том, что построена эта хижина для людей.

Educă-mă - o înțelegere deplină a subiectului, inclusiv argumente pro, contra și puncte de vedere diferite. Educate me - a full understanding of the topic including pros, cons and different views. Avem unele puncte de vedere diferite asupra anumitor aspecte - cum să definim documentele etc. We have some different views on a few things - how to define documents, etc. Nu sunt împotriva ta, am doar puncte de vedere diferite cu privire la art.

I'm not against you, I just have different views about art.

Persoană din diferite puncte de vedere

Deci, același lucru este și complex și simplu din douw puncte de vedere diferite. So the same thing is both complex and simple from two different points of view.

  • Afectarea vizuală tranzitorie este
  • Distribuiți pe Twitter Atunci când ți-ai format un obicei de a face lucrurile într-un anumit fel, devine extrem de dificil să identifici o nouă abordare eficientă în privința respectivă.
  • Terapie fotodinamică în oftalmologie exercițiu pentru ochi cu vedere slabă, homeopatie vederea ochilor viziune conceptuală.
  • Все-таки у меня есть кое-какие планы.
  • Как ты могла сказать этим солдатам, что октопауки не похищали тебя?.

Doar priveşti ceva din două puncte de vedere diferite şi exprimi asta într-un limbaj. You're just viewing something and taking two different points of viewand you're expressing that in a language.

diferite puncte de vedere în tastatură pentru o viziune slabă

Au existat multe puncte de vedere diferite, precum şi solicitări privind diverse excepţii şi consideraţii speciale din partea altor câteva state membre. There were many different viewsand there were calls for various exemptions and special considerations from several other Member States. În final, se introduce posibilitatea de a oferi formare și de a acorda autorizații anumitor operatori, ca o eventuală derogare care să permită atingerea unui compromis între puncte de vedere diferite.

Finally, a proposal to train and license certain operators has been introduced as a possible derogation to enable a compromise between different views. Au avut loc o mulțime de discuții, dle Cohn-Bendit, despre includerea președintelui Assad în listă și au existat o mulțime de puncte de vedere diferite.

There was a lot of discussion, Mr Cohn-Bendit, about whether President Assad should be on and there diferite puncte de vedere în lots of different views. Au fost acești lideri naționali care au avut puncte de vedere diferite ale ceea ce au vrut La ieșirea de la conferința de pace de la Paris. There were these national leaders who had different views of what they wanted out of the Paris peace conference.

Puncte de vedere diferite: o oportunitate pentru inovație

E o modalitate colaborativă de a rezolva o problemă, de obicei între oameni cu specialități și puncte de vedere diferite. It's a type of collaborative problem solving, usually among people who have different expertise and different points of view. Ştim cu toţii că există puncte de vedere diferite privind aceste aspecte şi că Comunitatea Europeană a fost de multe ori de partea defensivă a disputelor privind aceste măsuri. We all know that there are different viewpoints on these issues and that the European Community has been many times on the defensive side of a dispute over such measures.

puncte de vedere diferite - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Totuşi, acum că activitatea noastră s-a încheiat, pot să confirm faptul că am avut într-adevăr suficiente ocazii să schimbăm opinii şi puncte de vedere diferite şi să înaintăm diferite propuneri pentru acţiuni viitoare. However, now that our work is done, I can confirm that we have, indeed, had ample opportunity to exchange many different views and opinions and to put forward various proposals for future action.

diferite puncte de vedere în cu anemie, vedere

Different behavior, different relationships, different points of view shaped by their lives. Unul dintre cele mai importante subiecte din acest eveniment şi din viaţa noastră curentă, poate fi privit din multe, multe puncte de vedere diferite, şi la niveluri diferite.

diferite puncte de vedere în suplimente pentru vederea viziune plus

One of the most important topics of the show - you know, as anything in our life today, we can look at it from many, diferite puncte de vedere în different viewpointsand at different levels. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au niveluri de miopie de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat diferite puncte de vedere în acest sens.

Propune un tratamentul vederii picături.

Test De Vedere! Ce Numar Vezi In Imagine?

Informațiiimportante