Evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea

Print this page Introducere Evaluarea tehnologiilor medicale HTA este un proces multidisciplinar care rezumă informații privind aspectele medicale, sociale, economice și etice privind utilizarea unei tehnologii medicale într-un mod sistematic, transparent, obiectiv și robust. Scopul procesului este de a oferi informații utile pentru formularea unor politici sigure și eficiente de sănătate, orientate către pacient și urmărind să obțină un nivel evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea de valoare.

În ciuda obiectivelor ținând de politicile publice, HTA trebuie să se bazeze în primul rând pe cercetare și pe metoda științifică. Atunci când discutăm despre HTA în domeniul produselor medicinale, este util să știm cum sunt autorizate medicamentele și să avem o imagine asupra ciclului de viață al unui produs și a proceselor care duc la emiterea autorizației de punere pe piață APP.

Este, de asemenea, util să cunoaștem rolul HTA în compensarea medicamentelor sau schemele de asigurare, în funcție de țară. Compania farmaceutică trebuie să efectueze studii clinice randomizate de înaltă calitate și să depună un dosar de cerere la autoritatea de reglementare competentă. Odată ce produsul primește APP pe baza siguranței, calității și eficacității sale, acesta poate intra pe piață poate fi vândut.

gimnastică pentru hiperopie

Pentru a se asigura accesul larg al pacienților la tratamentele necesare, este deseori nevoie ca produsul să fie compensat de către un sistem național de sănătate sau un asigurator. Acest lucru ar însemna că produsul poate fi inclus în lista corespunzătoare de medicamente compensate la nivel național sau acoperite de asigurare. În același timp, acești plătitori instituționali trebuie să gestioneze accesul la tratamentele inovatoare având un buget limitat.

Sistemele de HTA din Europa - EUPATI Toolbox

Din cauza acestor limitări, plătitorii trebuie să se asigure că plătesc pentru noi tehnologii care oferă îmbunătățiri reale ale rezultatelor percepute de pacienți. Aici intră în scenă HTA, deoarece rolul fundamental al acestui proces este de a determina valoarea terapeutică adăugată în termenii rezultatelor de sănătate percepute de pacienți a noii tehnologii în comparație cu standardele de îngrijire medicală existente.

 • Не было никакого выхода.
 • Оба азиата по очереди раз в день доставляли пленникам еду.
 • Пойдем туда, подальше от бомб, - громко сказала она ребенку, показав в направлении Центральной равнины.
 • Они вступили в первый коридор.
 • Viziune plictisitoare

Un punct de pornire util constă în identificarea organizațiilor care joacă rolurile principale în acest proces. În Europa, există diferite organisme responsabile atât pentru evaluarea farmaceutică, cât și pentru evaluarea non-farmaceutică a tehnologiilor medicale HTA.

Structura, funcția, competența și abordările acestor organisme variază în funcție de sistemele de sănătate și structurile politice în cadrul cărora acționează. Trebuie să reținem, de asemenea, că, în anumite țări europene, comisia de HTA efectuează, de asemenea, evaluări ale intervențiilor non-farmacologice precum dispozitivele medicale, procedurile chirurgicale și, în anumite cazuri, intervențiile de sănătate publică.

În anumite țări, funcțiile de evaluare și analiză ale procesului de HTA pot fi hipermetropie lilieci exercițiu de organisme separate. Un organism poate fi dedicat funcției de evaluare, care implică sintetizarea dovezilor sau analiza critică a dovezilor depuse. Un alt organism se poate ocupa de funcția de analiză — mai exact, de analiză a rezultatelor evaluării în lumina unor factori mai largi legați de contextul local.

Acest organism furnizează apoi sfaturi sau recomandări. Pentru alte evaluări decât cele referitoare la medicamente, organismele de HTA efectuează, în mod normal, o verificare sistematică a informațiilor publicate.

Unele sisteme de HTA din Europa estimează, de asemenea, impactul pe care un nou produs îl poate avea asupra bugetului unui sistem de sănătate o evaluare de impact bugetar sau eficiența medicamentului în raport cu costurile acestuia de exemplu, o analiză de eficiență economică sau o evaluare economică.

Nu toate sistemele de HTA din Europa acordă aceeași importanță analizei comparative de eficiență economică, însă toate se concentrează pe beneficiile clinice adăugate. Aspectele legate de echitate, legislație și sănătatea publică pot fi mai calitative și prin urmare, pot fi incluse în componenta de analiză a HTA mai degrabă decât în cea de evaluare. Populația-țintă de pacienți: Populația care trebuie luată în calcul pentru compensare determinată pe baza întregii indicații pentru care s-a primit autorizația sau a unui sub-grup al acesteia.

Aceasta poate fi determinată în funcție de numărul oamenilor afectați de o anumită boală pentru care tratamentele existente sunt inadecvate. Calculul poate include numărul de noi diagnostice ale unei boli sau costurile pentru societate sau bugetul de stat care îi reprezintă pe cei afectați. Poate include, de asemenea, aspecte mai calitative privind evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea bolii și tratamentele curente disponibile pentru pacienți.

Descrierea medicamentului: O descriere a medicamentului, a funcționării acestuia, metodei de administrare de ex.

Eficacitatea clinică : În medicină, eficacitatea clinică indică un efect terapeutic pozitiv. Odată stabilită eficacitatea, o intervenție prezintă probabilitatea de a fi cel puțin la fel de bună ca alte intervenții disponibile, cu care va fi fost comparată.

Pentru clarificarea diferenței dintre eficacitate și eficiență, eficacitatea se referă la funcționarea unui tratament în studiile clinice sau de laborator. Eficiența, pe de altă parte, se referă la funcționarea unui tratament în cadrul practicii medicale.

Eficacitatea relativă: Aceasta este măsura în care o intervenție face mai mult bine decât rău în circumstanțe ideale, în comparație cu una sau mai multe intervenții alternative.

Eficiența clinică : Eficiența clinică permite măsurarea eficienței în evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea a unui anumit tratament în cadrul practicii medicale. Aceasta depinde de aplicarea celor mai bine fundamentate cunoștințe obținute pe baza cercetărilor, experienței clinice și preferințelor pacienților.

Evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea. COVID Anunturi importante – ANMDMR

Eficiența clinică relativă: Aceasta poate fi definită ca măsura în care o intervenție face mai mult bine decât rău evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea comparație cu una sau mai multe intervenții alternative care urmăresc aceleași rezultate, atunci când sunt furnizate în circumstanțele obișnuite ale practicii medicale.

Intervențiile alternative sunt apoi comparate în termen de cost pe unitate naturală evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea eficiență pentru evaluarea raportului dintre valoare și costuri. Acest lucru ajută factorii de decizie să determine unde vor fi alocate resursele limitate ale sistemului de sănătate.

Eficiența costurilor, însă, este numai unul dintre criteriile care trebuie utilizate pentru a se determina dacă intervențiile pot fi puse sau nu evaluarea medicamentelor pentru a sprijini vederea dispoziția pacienților. Alte aspecte, precum echitatea, nevoile, impactul asupra vieții profesionale și prioritățile pacienților trebuie să facă, de asemenea, parte din evaluarea economică. Impactul bugetar : Costurile dintr-o anumită perioadă de timp asociate bugetului de sănătate mai degrabă decât întregului buget al unui stat.

Acest lucru presupune existența unor date solide privind epidemiologia și modelele de tratament, împreună cu estimări privind consumul medicamentului și înlocuirea tratamentelor curente.

Disponibilitatea alternativelor terapeutice: O descriere a celorlalte soluții disponibile pentru tratarea bolii. Acestea pot fi alte medicamente sau nu.

Considerații privind echitatea: Evaluarea modului în care adoptarea noii terapii poate afecta măsurile de asigurare a accesului egal la servicii medicale din cadrul sistemului de sănătate respectiv.

De exemplu, terapia va aduce mai multe beneficii persoanelor dezavantajate din punct de vedere social sau economic? Impactul asupra sănătății publice: O examinare a modului în care noua terapie poate avea un impact mai larg asupra sănătății publice.

Majoritatea organismelor de HTA au dezvoltat criterii pentru companii în scopul de a asigura uniformitatea acestui proces și de a permite comparații corecte.

dacă vederea este minus 2 75

Criteriile variază, însă, de la o țară la alta; acestea pot fi disponibile pe site-urile web ale majorității organismelor de HTA și pot contribui la clarificarea procesului de decizie pentru noile medicamente.

Dosarele sunt verificate de către organismele de HTA fie direct, fie prin intermediul unor asociați din mediul academic.

 • Această inițiativă organizată pe bază de voluntariat constă din oferirea de sprijin științific și de reglementare sporit încă din etapele precoce de dezvoltare a medicamentelor cu potențial terapeutic semnificativ în cazul unor nevoi medicale rămase neacoperite.
 • Элли разделила их на две отдельные группы: в одной пары были смешанными, в другой составлены только из октопауков.
 • Арчи настоял на том, чтобы путешественники продолжили дорогу.
 • Люди уже почти забыли так и оставшуюся нерешенной загадку.
 • Genetica vederii

Unele organisme de HTA efectuează analize independente ale dovezilor clinice și economice pentru a reduce conflictele de interese. HTA: Analiza Deoarece procesul de decizie privind compensarea unei noi tehnologii de sănătate poate fi controversat, cea mai bună abordare practică este cea de separare a evaluării dovezilor de analiză și de asemenea, de procesul de decizie.

Introducere

În mod normal, organismele care efectuează analiza își vor baza recomandările pe rezultatul evaluării dovezilor și pe informații suplimentare, precum politicile locale de sănătate, valorile locale și mărturiile pacienților. Procesele de HTA au, în general, ca rezultat o decizie de a include sau nu noua tehnologie în lista de medicamente și intervenții compensate prin sistemul de asigurări lista include produsele medicinale compensate de sistemul de asigurări sociale de sănătate sau de a o recomanda pentru utilizarea într-un serviciu național de sănătate bazat pe taxare.

Această recomandare privind includerea în listă sau utilizarea medicamentului poate fi aplicabilă în condiții restricționate, de exemplu pentru o mică populație de pacienți cu boli mai grave.

viziune după 40 în miop

Determinarea rezultatului unei intervenții — de exemplu reducerea numărului de infarcte, producerea unor efecte secundare semnificative sau creșterea costurilor necesită judecăți privind soliditatea dovezilor.

Există întotdeauna incertitudini privind dovezile. În mod evident, interesul principal al oricărui organism de HTA este de a utiliza judecăți științifice solide și abordări uniforme și transparente care să ducă la decizii ușor de justificat. Dată fiind natura multidisciplinară a HTA, sunt necesare cele mai bune abordări din epidemiologie, sociologie, economie, etică, științe juridice etc.

acuitatea vizuală pe degete

Adoptarea unei decizii necesită, însă, recunoasterea valorilor societății și pacienților. Reducerea numărului infarctelor este un lucru bun? Cu ce cost? O bună abordare a analizei va implica perspective multiple și, prin urmare, exclude efectuarea satisfăcătoare a analizei de către o singură persoană.

De aceea, sunt înființate comitete care utilizează procese explicite și transparente pentru a crea recomandări. Acest proces poartă deseori numele de analiză deliberativă.

Majoritatea organismelor de HTA acordă o mai mare importanță magnitudinii și solidității dovezilor în sprijinul acesteia beneficiilor ținând de rezultatele medicale relevante pentru pacient observate în studii clinice cu structură corect concepută și comparatori adecvați. Următorul aspect important este, deseori, cel al considerațiilor economice. Aproape toate agențiile de HTA iau în considerare impactul bugetar suma totală pe care utilizarea noului medicament o va utiliza din bugetul sistemului de sănătate pe o perioadă definită de timp.

 1. Scăderea cauzei vederii
 2. Atacuri de panică vizuale
 3. Октопауки работали день и ночь, чтобы перестроить это помещение.
 4. Cum colțurile au redat viziunea

Aceasta trebuie să fie o cifră bugetară netă: una care include economiile care pot apărea în sistemul de sănătate ca rezultat al beneficiilor asociate cu noul medicament de exemplu, mai puține internări cauzate de efectele adverse grave.

Trebuie asigurată neutralitatea structurii comitetului — cu alte cuvinte, membrii comitetului trebuie să declare formal orice posibile conflicte de interese sau să refuze participarea în cadrul comitetului. Unele organisme de HTA au adoptat un cadru etic care permite evaluarea recomandărilor organismului de către un grup mai larg de părți implicate.

Acest lucru permite companiilor, clinicienilor sau pacienților care pot avea de suferit în urma unei recomandări incorecte, neobiective sau imprecise să conteste recomandarea respectivă. Rareori, organismele de HTA solicită opinia cetățenilor privind aspectele dificile ale procesului de decizie atunci când stabilesc prioritățile sistemului de sănătate.

exerciții terapeutice pentru miopie

De exemplu, în Regatul Unit, NICE include un Consiliu cetățenesc care utilizează un juriu de cetățeni pentru a obține judecăți privind valorile sociale, utilizate apoi de către comitetele de analiză din cadrul NICE. Lista de mai jos cuprinde câteva chestiuni în privința cărora Consiliul cetățenesc și-a exprimat opinia.

Informațiiimportante