Feroviari și vedere,

feroviari și vedere

EXPUNERE DE MOTIVE Sistemul european de management al traficului feroviar ERTMS este un sistem european unic de semnalizare și control al vitezei, lansat la începutul anilorcu scopul de a asigura interoperabilitatea sistemelor feroviare naționale, de a reduce costurile de achiziționare și întreținere a sistemelor de semnalizare, precum și de a crește viteza trenurilor, capacitatea feroviari și vedere și nivelul de siguranță în transportul feroviar.

feroviari și vedere ce se corectează viziunea

În pofida inițiativelor ulterioare întreprinse și a legislației naționale și europene adoptate pentru a promova implementarea și interoperabilitatea ERTMS, cum ar fi Programul transeuropean de transport în rețea TEN-TRegulamentul privind coridoarele rețelei centrale, planurile europene de implementare, planurile naționale de punere în aplicare sau memorandumurile de înțelegere, implementarea este încă lentă și fragmentară, iar interoperabilitatea nu este pe deplin realizată.

Cu toate acestea, mai mult ca niciodată, implementarea integrală a ERTMS este esențială pentru a permite sectorului feroviar să îndeplinească obiectivele ambițioase ale Pactului verde european și etapele stabilite de Strategia pentru mobilitate durabilă și inteligentă pentru și Raportoarea consideră că acest raport reprezintă o oportunitate de a oferi o imagine mai actualizată a situației actuale și, în special, de a aborda cele mai relevante provocări feroviari și vedere de implementarea ERTMS, oferind, în același timp, câteva recomandări concrete.

feroviari și vedere din care vederea poate coborî vederea

În vederea elaborării raportului, raportoarea, în prezența raportorilor alternativi, a organizat și o sesiune de brainstorming care a reunit reprezentanți ai întregului feroviari și vedere al aviației a se vedea anexele : instituțiile UE, administratorii de infrastructură feroviară, societățile feroviare, feroviari și vedere, întreprinderea comună.

Reuniunea a avut ca scop colectarea opiniilor părților interesate cu privire la principalele provocări legate de interoperabilitatea, implementarea și finanțarea ERTMS. În acest sens, raportoarea recunoaște rolul Agenției Europene a Căilor Ferate Agențiaal coordonatorului european pentru ERTMS și al întreprinderii comune Shift2Rail întreprinderea comună S2R și recomandă majorarea resurselor financiare și extinderea competențelor Agenției pentru a depăși provocările existente în ceea ce privește implementarea și funcționarea ERTMS.

feroviari și vedere trasăm regresia în viziune

Pentru a realiza tranziția climatică și digitală, raportoarea subliniază necesitatea de a accelera ritmul implementării pentru a respecta termenul de introducere a ERTMS în în rețeaua centrală și propune stabilirea, până îna implementării întregii rețele globale.

Informațiiimportante