Lipsa de claritate

Lipsa de claritate, Traducere

Traducere "lipsa de claritate" în franceză

Avem dreptul la o lege clară şi previzibilă Astfel, deşi deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial, astfel încât să profite tuturor celor interesaţi, puţin folosesc sau cunosc implicaţiile acestora. Când scriu rândurile de mai sus, mă gândesc la câteva exemple foarte recente din jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Mai precis, printr-o serie de decizii de la sfârşitul anuluiCurtea Constituţională a săvârşit un pas important în consacrarea constituţională a cerinţei de claritate şi previzibilitate a legii. Astfel, Curtea Constituţională a sancţionat neconstituţionalitatea unor prevederi dintre cele mai diverse, motivat de caracterul lor neclar, echivoc sau puţin previzibil, raportat în mod direct la dispoziţiile Constituţiei României.

Bineînţeles că cerinţa previzibilităţii, a clarităţii şi a caracterului accesibil al legii a fost consacrată demult la nivelul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului sau a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

lipsa de claritate miopie 0 75

Însă, prin această jurisprudenţă mai recentă, Curtea Constituţională a adus aceste noţiuni mai aproape de dreptul nostru, de filozofia noastră constituţională. Practic, a adus oftalmologie rodenstock cerinţă mai aproape de lipsa de claritate legii, adică fiecare dintre noi.

SINONIME INRUDITE PENTRU CUVANTUL LIPSA DE CLARITATE

Or, acest lucru ne îndreptăţeşte şi mai mult să cerem ca legile care ni se adresează să fie clare şi previzibile, astfel încât să ne adoptăm conduita în mod corespunzător. Noutatea acestei jurisprudenţe îmbucurătoare vine din faptul că, după o afirmare oarecum timidă a exigenţei de claritate şi previzibilitate a legii, Curtea Constituţională a trecut de la o concepţie mediată a acestei exigenţe către o afirmare directă şi de sine stătătoare şi din ce în ce mai cuprinzătoare.

Astfel, dacă la început Curtea Constituţională analiza cerinţa clarităţii şi previzibilităţii unei legi prin prisma încălcării diverselor dispoziţii constituţionale, în prezent această exigenţă a fost cristalizată din prevederile lipsa de claritate 1 alineatul 5 din Constituţie. Pe de altă parte, exigenţa s-a îmbogăţit din punct de vedere substanţial, Curtea Constituţională impunând respectarea unui standard cât mai înalt al calităţii reglementării.

lipsa de claritate tabelul de mărimi al testului la vedere

Concepţia mediată asupra exigenţei clarităţii şi exigibilităţii legii Mă refer la această primă etapă în jurisprudenţa Curţii Constituţionale ca fiind caracterizată printr-o concepţie mediată, întrucât afirmarea exigenţei clarităţii şi exigibilităţii lipsa de claritate nu a fost realizată în mod direct, independent, ci, prin raportare la articole din Constituţie care consacră alte drepturi şi libertăţi fundamentale, deci indirect.

Spre exemplu, în Decizia nr.

lipsa de claritate ce înseamnă cineva pentru un test ocular

Practic, Curtea Constituţională extrăgea din principiul accesului liber la justiţie, necesitatea ca regulile de procedură să fie clare, astfel încăt justiţiabilii să poată avea reprezentarea drepturilor lor procesuale.

Prin urmare, nu se cernise o dispoziţie constituţională clară care să garanteze claritatea şi previzibilitatea legii.

Nerespectarea exigenţei era sancţionată doar prin încălcarea unui alt drept consacrat de Constituţie. Aceeaşi abordare a fost îmbrăţişată de Curtea Constituţională şi în Decizia lipsa de claritate.

 1. Кеплер на всякий случай заручился поддержкой всех остальных членов семьи, но пререканий не последовало: Наи признала за Кеплером право стать отцом.
 2. Нет, - ответил .
 3. Diagrama punctului de vedere

Astfel, chiar dacă, pe de-o parte, concepţia Curţii Constituţionale rămâne una mediată, pe de altă parte, Curtea sancţionează nu numai imprecizia lipsa de claritate, ci şi lipsa de corelare a acesteia cu alte dispoziţii legale, îmbogăţind sfera de aplicare a exigenţei. Mai mult, potrivit Curţii Constituţionale orice act normativ trebuie să fie formulat cu o precizie suficientă astfel încât să permită persoanelor interesate, care pot apela la sfatul lipsa de claritate specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.

O evoluţie importantă a concepţiei Curţii se realizează prin Deciziile nr. Aici, evoluţia jurisprudenţei este semnificativă: pe de-o parte, se exprimă în mod direct exigenţa respectării de către orice act normativ a unor cerinţe calitative previzibilitatea, precizia şi claritateaiar, pe de altă parte, această exigenţă îşi găseşte temeiul, pentru prima dată, în mod direct şi de sine stătător în art.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Cu toate acestea, concepţia Curţii Constituţionale rămâne una mediată, întrucât Curtea reţine în final că imprecizia sau lipsa de previzibilitate a textului de lege supus controlului de neconstituţionalitate afectează demnitatea umană, valoare supremă prevăzută la art. Astfel, Curtea rămâne retincentă în a considera că simpla imprecizie sau lipsă de previzibilitate a legii poate atrage, prin ea însăşi, neconstituţionalitatea acesteia.

Deciziile citate rămân însă baza şi temelia de la care pornesc deciziile ulterioare, care au dezvolat concepţia Curţii. Totuşi, această necesitate a Curţii Constituţionale de a alătura încălcarea exigenţei clarităţii şi previzibilităţii legii consacrată de art.

 • Многое, - ответил .
 • В день передачи помощники Накамуры помогли ему затянуться потуже, чтобы произвести грозное впечатление.
 • Элли попыталась успокоить и - Мне не нравится этот водитель, мамочка, - сказала маленькая девочка.
 • У меня есть другие дела.
 • Так.
 • И, конечно, Ричард с его маленькими роботами.

Decisiv este faptul că aceste încălcări rămân de sine stătătoare. Evoluţia jurisprudenţei spre o concepţie imediată Jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale este constantă în demarcarea clară a exigenţei de claritate şi previzibilitate pe care trebuie să o îndeplinească orice act normativ, exigenţă care a fost cristalizată în prevederile art. Astfel, Curtea Constituţională nu ezită să constate că neclaritatea sau lipsa de previzibilitate atrag în mod de sine stătător neconstituţionalitatea legii sau a prevederilor relevante.

lipsa de claritate - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context

Din nou, tot ca o constantă, Curtea Constituţională nu a reţinut în nicio decizie acest singur motiv ca motiv de neconstituţionalitate. Indiferent că a extins controlul constituţionalităţii şi la alte prevederi din Constituţie, fie că a considerat că încălcarea art.

Pe de altă parte, în Decizia nr. După ce a reţinut încălcarea dreptului de proprietate, a extins controlul consituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate şi în raport de art. De lipsa de claritate, poate şi mai important, în această decizie, precum şi într-o decizie ulterioară Decizia nr.

Astfel, nu numai că formularea unui act normativ trebuie să permită persoanei interesate să prevadă în mod rezonabil conduita pe care trebuie să o adopte, dar claritatea şi previzibilitatea sunt elemente sine qua non ale constituţionalităţii.

lipsa de claritate privește în depărtare pentru a îmbunătăți vederea

Mai mult, în Decizia nr. Prin urmare, Curtea Constituţională tinde să confere o forţă cât mai mare acestei exigenţe, dând relevanţă nu numai calităţii formulării în sine a normei, ci şi a corelării cu alte acte normative şi a aptitudinii acesteia de a fi aplicată efectiv şi eficient.

 • No confundas mi buen humor con falta de claridad.
 • Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr.
 • Traducere "lipsa de claritate" în franceză Lipsa de claritate De ce cookie-uri?
 • Спросила она чуть погодя, когда Макс принялся выдувать дымные кольца в ночной воздух.
 • "Вот это был видок.
 • Вспомнила слова Макса, которые он сказал ей позавчера, когда они возмутилась тем, что Накамура игнорирует все - А чего ты хочешь.

Mai presus de aceste considerente juridice, aş îndrăzni să spun că această jurisprudenţă deschide noi drumuri şi perspective în ceea ce priveşte controlul constituţionalităţii legilor, mai mult, chiar că lipsa de claritate într-un fel excesul şi antinomiile legislative.

În acelaşi timp, controlul constituţionalităţii din perspectiva previzibilităţii şi clarităţii ar trebui exercitat cu responsabilitate, astfel încât să nu devină un instrument facil atunci când nu există alte motive de neconstituţionalitate.

Pe de altă parte, cerinţele clarităţii şi previzibilităţii legii îndeamnă la o atenţie mult mai mare şi o responsabilizare a procesului legislativ.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. La apelul nominal se constată lipsa părților.

Or, acest lucru presupune o educaţie politică şi juridică mult mai lipsa de claritate din partea legiuitorului. Având în vedere că deciziile de neconstituţionalitate se înmulţesc din perspectiva art.

Totodată, trebuie remarcat, aşa cum am mai subliniat, că, până în prezent, Curtea Constituţională nu a constatat neconstituţionalitatea unei legi exclusiv prin raportare la art.

lipsa de claritate tabel de testare a acuității vizuale online

Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi săvârşit în jurisprudenţa viitoare, dar este credinţa mea că acesta ar fi următorul pas firesc.

Informațiiimportante