Viziune indirectă, Misiune și Viziune (Misiunea academiei, Principiile ASEM, extras din CARTA ASEM)

Viziune indirectă, Account Options

viziune indirectă

Articolul Dreptatea și echitatea — membrii comunității universitare vor fi tratați drept, corect şi echitabil. Nu este permisă discriminarea sau exploatarea, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte.

Smart Eco Plus - Misiune.

ASEM adoptămăsuri ferme pentru nediscriminare și egalitate de șanse exprimate prin acces viziune indirectă studii, angajare și la programe, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de corupție, favoritism și nepotism. Eliminarea conflictelor de interesePersonalul didactic inclusiv membrii conducerii ASEM și ai tuturor structurilor sale viziune indirectă nedidactic vor lua măsurile de rigoare în scopul evitării conflictelor de interese care ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea obligațiilor viziune indirectă.

viziune indirectă

Prevenirea și combaterea corupțieiCorupția este una dintre maladiile sociale grave. În mediul universitar, corupția generează tratament inechitabil, nedreptăți și favoritisme, subminează aplicarea principiului meritului și creează suspiciune și neîncredere în valoarea diplomelor și competența profesională a absolvenților.

viziune indirectă

Corupția slăbește sentimentul dreptății și apartenenței.

Informațiiimportante